انگار خودم را بلد نیستمـــــــــ،
                                    که از هر طرف میروم به تـــــــو می‌ رسم..!