یلوف

چقدر ســ ـــــرد است! وقتــــ ـــی... می خواهمتــــ ـــــ ــــــ ... . . .. .

. . و نیستــ ــ ــــی!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
م ر م ر

نیستی... ولی نبودنت... همه جا هست ...!!!