اختلاف حکیمان

 

بانو حکیمان بر سرت در اختلافند

باید به جای فلسفه گیسو ببافند

دعوی پیغمبر شدن کن وقت خوبی ست

تا پلک هایت آسمان را می شکافند

ىیغمبری خوب است اما کعبه هستی

چادر سرت کن زائرانت در طوافند

پلکی بزن نیرو بیاور جابه جا کن

تا کم شود مانور و آفند و پدافند

سکر آوری؟ شور آوری؟ شرعاً حلالی؟

بانو حکیمان بر سرت در اختلافند ...

 محمد تقی عزیزیان

/ 0 نظر / 59 بازدید