عشق است و...

افتاده در این راه، سپرهای زیادی
یعنی ره عشق است و خطرهای زیادی

بیهوده به پرواز میندیش کبوتر!
بیرون قفس ریخته پرهای زیادی

این کوه که هر گوشه آن پاره لعلی است
خورده است بدان خون جگرهای زیادی

درد است که پرپر شده باشند در این باغ
بر شانه تو شانه به سرهای زیادی

از یک سفر دور و دراز آمده انگار
این قاصدک آورده خبرهای زیادی

راهی است پر از شور، که می بینم از این دور
نی های فراوانی و سرهای زیادی

هم در به دری دارد و هم خانه خرابی
عشق است و مزینّ به هنرهای زیادی

بیچاره دل من که در این برزخ تردید
خورده است به اما و اگرهای زیادی

جز عشق بگو کیست که افروخته باشند
در آتش او خیمه و درهای زیادی...

سعید بیابانکی

/ 33 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ane

[گل] همیشه با شعر جواب میدین حرف میزنین؟! عاشقینا...[گل]

[گل] راستی خدایی که میگویند تنهاست... به چه چیز می اندیشد؟ به که عشق میورزد؟ !!!...

behrang

ساده هستم ساده می بینم ساده می پندارم زندگی را نمیدانستم جرم می دانند سادگی را سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم ساده می مانم… ساده میمیرم… اما… ترک نمی گویم پاکی این سادگی را ….

elmira

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

saye

سلام منتظر شعرهای زیبای وبتون هستم. انصاف نیست منتظر گذاشتن چشمان بی قرار، انصاف است؟ از اینکه سر میزنید ممنونم[گل]

انسان

[گل][گل][گل]

عاشقانه های حوا

گیرم هزار بار دیگر هم این تقویم خط بخورد ... برای زخم های کهنه نه روزی از نو می شود ، نه روزگاری

ی دختر خوب

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سارا

بازگشته ام با کوله باری از شعر های ناگفته.... تنها اینجا مکان امن عاشقانه های من است ....