استثنا

زیباترین جمله اینه که بشنوی "... ولی، من دوستت دارم"...
و دردناکترین جمله اینه که بشنوی "من دوستت دارم، ولی..."...         

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهتاب

یادمان باشد در این گرانی احساس مان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم که سرانجامش ورشکستگی ایست.......

مهتاب

یادمان باشد در این گرانی احساس مان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم که سرانجامش ورشکستگی ایست.......