# غزل

ممنوع..

                                                                                درون شعـــــــر فراز و نشیب ممنوع است! و حـرفــهای عجیـب و غریـب ممنوع است! من آدمم! و تو حوای مــــــــــــــاجرای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 3 بازدید